TRÁI CÂY NHẬP KHẨU

TÁO WILOSAD

Liên hệ : 0963 91 31 32 - 0906 920 820

QUÝT ÚC IRON

Liên hệ : 0963 91 31 32 - 0906 920 820

CAM VÀNG SUNKIT

Liên hệ : 0963 91 31 32 - 0906 920 820

MẬN XANH USA

Liên hệ : 0963 91 31 32 - 0906 920 820

MẬN METIS

Liên hệ : 0963 91 31 32 - 0906 920 820

DƯA LƯỚI HOÀNG GIA

Liên hệ : 0963 91 31 32 - 0906 920 820

TÁO JAZZ

Liên hệ : 0963 91 31 32 - 0906 920 820

HỒNG TÁO VIP

Liên hệ : 0963 91 31 32 - 0906 920 820

NHO XANH CÔ GÁI

Liên hệ : 0963 91 31 32 - 0906 920 820

NHO ĐỎ KHÔNG HẠT MỸ

Liên hệ : 0963 91 31 32 - 0906 920 820

NHO ĐEN KHÔNG HẠT MỸ

Liên hệ : 0963 91 31 32 - 0906 920 820

NHO XANH JASSMINE

Liên hệ : 0963 91 31 32 - 0906 920 820

NHO XANH TOP BRASS

Liên hệ : 0963 91 31 32 - 0906 920 820

NHO XANH ANTHONY

Liên hệ : 0963 91 31 32 - 0906 920 820

NHO XANH BELLA

Liên hệ : 0963 91 31 32 - 0906 920 820

NHO NGÓN TAY SWEET SAPHIRE

Liên hệ : 0963 91 31 32 - 0906 920 820
Mua hàng : 096391 31 32/ 098 222 74 98
hotline : 096391 31 32/ 098 222 74 98 (giờ hành chính)
email : traicayteotony@gmail.com