HỒNG GIÒN

Hồng giòn New Zealand

Liên hệ : 0963 91 31 32 - 0906 920 820

Hồng giòn Úc

Liên hệ : 0963 91 31 32 - 0906 920 820
Mua hàng : 096391 31 32/ 098 222 74 98
hotline : 096391 31 32/ 098 222 74 98 (giờ hành chính)
email : traicayteotony@gmail.com